Jokoa, zaletasuna ala mendekotasuna? El juego ¿afición o adicción?

Gaur egun, ugaritu egin dira jokoarekiko mendekotasun-arazoak dituzten pertsonen kasuak; izan ere, gero eta errazagoa da jokora sartzea: kasinoak, txanponak edo apustu-makinak tabernetan, joko-aretoetan… bila ditzazkegu. Etxetik atera beharrik ez dago jokatzeko, eta orrialde asko daude edozein motatako apustuetarako.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) halakotzat aitortutako gaixotasuna da ludopatia; gaixotasuna pairatzen duten pertsonei eragiten die, eta egiten dituzten jardueren gaineko autokontrola egitea eragozten die.

Gaixotasun horrek, DSM-Vn gaixotasun gisa aitortutako substantziarik gabeko mendekotasun bakarrak, gizonei zein emakumeei eragin diezaieke, adina, gizarte-egoera edo egoera ekonomikoa edozein dela ere. Denei berdin eragiten die.

Guk geuk edo hurbileko pertsona batek mendekotasun hori izan dezakeela uste badugu, Azar Errehabilitatuko jokalarien Espainiako Federazioan (FEJAR) jar gaitezke harremanetan.

Gizakia Helburu-an, kasuaren balorazioa egiten dute, eta, erakunde hori substantziekiko mendekotasun kasuekin lotzen bada ere, jokoarekin lotutako gaiak ere jorratzen dituzte.

Gaixotasun hori identifikatzen laguntzen duten zenbait ezaugarri DSM-V diagnostiko-eskuliburutik datoz:
1.Joko patologiko arazotsu iraunkor eta errepikakorra, klinikoki esanguratsua den narriadura edo ondoeza eragiten duena, eta 12 hilabeteko epean gizabanakoak irizpide hauetako lau (edo gehiago) dituelako adierazten dena:
2. Diru-kopuru gero eta handiagoak behar dira nahi den kitzikapena lortzeko.
2. Urduri edo haserre egoten da jokoa murrizten edo uzten saiatzen denean.
3. Jokoa kontrolatzeko, murrizteko edo uzteko ahalegin errepikatuak egin ditu, beti arrakastarik gabe.
4.Apustuetan burua lanpetuta izaten du askotan (adibidez, irudimenarekin iraganeko apustuetako esperientziak etengabe berrituz, bere hurrengo apustua baldintzatuz edo planifikatuz, apustuak egiteko dirua lortzeko moduetan pentsatuz).
5. Askotan, desasegoa sentitzen duenean apustu egiten du (adibidez, babesgabetasuna, erruduntasuna, antsietatea, depresioa).
6.Apustuetan dirua galdu ondoren, beste egun batean itzuli ohi da irabazten saiatzeko (galerak «berreskuratzeko»).
7.Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
8.Jokoaren ondorioz, arriskuan jarri da edo harreman garrantzitsu bat, enplegu bat edo karrera akademiko edo profesional bat galdu du.
9.Kontatu besteekin jokoak eragindako finantza-egoera desesperatua arintzeko dirua eman diezaioten.
10.Jolasarekiko jarrera ez da hobeto azaltzen maniako gertakari batengatik.

 

Azpimarratu behar da ludopatia gaixotasun bat dela, askotan inguratzen gaituen inguruak (familiak, lagunek …) ez baitu benetan dena bezala ulertzen. Horrek eragiten du pertsona askok ludopatia bizio gisa ulertzea, bizioa ez denean.

Laguntza bilatzeko prest zaudenean, jokoarekin arazoak dituzula onartzen duzulako da.

Behin arazo horretaz jabetuta, errehabilitazioarekin edo tratamenduarekin hastea da hurrengo pausoa.

Oso garrantzitsua da gaixotasun hori duen pertsonak bere borondatez tratamendua jasotzeko prest egotea, eta bere kabuz joan nahi izatea bere burua birgaitzeko eta bere bizitzan normaltasuna lortzeko. Arrazoi okerrengatik (senideen presioa, errehabilitazioaren inguruko ideia faltsuak, etab.) tratamendura joaten bazara, litekeena da ez izatea eraginkorra.

Tratamendurako puntuak:
• Gaixotasuna onartzea: gaixotasun hori pairatzen duela jakin behar da, eta gaixotasunaz arduratzea, haren ondorioez eta tratamenduaz arduratzea.
• Auto-laguntzako taldeak dituen tratamendu-zentro batera joatea, non pertsona gehiago baitaude egoera berean, eta beste batzuek gainditu dute eta esperientzia eskaintzen dute besteei laguntzeko.
• Nork bere buruarekin eta ingurunearekin zintzo jokatzea: birgaitzeari ekiteko ezinbestekoa da orain arte ezkutatu dituen egia guztiak argitara ateratzea (zorrak, kreditu-txartelak, jokoarekin lotutako alderdiren bat ezkutatzeko gezurrak, etab.). Lehen urrats erabakigarria da hau, oso esanguratsua da gure bizitzaren parte diren pertsonentzat, eta erabateko konpromisoa dakar tratamenduarekin. Horrela, birgaitzeari ekin dakioke, berriz ere jokoan erortzera bultza gaitzaketen karga eta engainurik gabe.
• Elkarteak ezartzen dituen arauak betetzea ezinbestekoa da tratamendua egiteko eta birgaitu ahal izateko. Arau horien barruan sartzen dira:
• Ausazko jokoetan ez jokatzea, salbuespenik gabe.
• Kasinoetan, bingoetan eta online jokoetan sartzeko autodebekua sinatzea.

Bertan, ausazko jokoak merkaturatzen dituzten enpresek eskainitako ausazko jokoetara beren borondatez sartu nahi ez duten pertsonen datuak jasotzen dira, eta araudiak zehazten du beharrezkoa dela edozein joko-jarduera egin aurretik identifikatzea.

RGIAJen inskribatzeak eragina du lurralde nazionalean eta online jokoan, baldin eta identifikazio-agiri gisa NAN edo AIZ erabiltzen bada, bai eta aurrez aurreko joko guztietan ere, baldin eta egiaztatu behar bada interesduna ez dagoela inskribatuta erregistro horretan autonomia-erkidego bakoitzaren araudiaren arabera.

Online joko-operadoreak automatikoki jakinarazten dira, eta debekatu egiten da beren joko-plataformetan sartzea. Joko presentzialaren kasuan, ekintzak ondorioak izango ditu autonomia-erkidegoetako joko-unitateek erregistroko eguneratzeak deskargatu eta joko-lokalei jakinarazten dietenean, non haien araudiak aurretiko identifikazioa eskatzen duen.

JBJEan inskribatzea mugagabea da, non eta, interesdunak hala eskatuta, inskripzioa ezeztatzeko eskatzen ez den, inskribatzen denetik gutxienez 6 hilabete igaro ondoren.
• Hartutako zorrak aitortzea eta haien itzulketa programatzea.
• Dirua berehala eskuratzea ukatzea (txartelak, dirua etxean, etab.).
• Senide batek diruaren erabateko kontrola izatea.
• Behar den dirua bakarrik eramatea eta egiten dituen gastu guztiak justifikatzea.
• Taldeko terapia-saioetara nahitaez joatea.
• Zintzotasuna eta errespetua parte hartzen duen laguntza-taldearentzat.
• Jokorako abstinentzia erraztuko duten ohiturak aldatzea.
• Egoerak eta jolas-lekuak saihestea.
• Jokoa finantzatzeko bide guztiak ixtea.

Ez da ezertara jokatu behar: apustuak, kartak, bideojokoak eta mahai-jokoak. Ludopatak arazoak ditu bere jokamoldea kontrolatzeko; edozein joko motatara jokatzen jarraitzen badu, eragozpen izan daiteke portaera hori kontrolatzeko. Gaixotasun horrek ez dakar bakarrik dirua galtzea, familiarekin, lagunekin eta abarrekin ere kontrola eta denbora galtzea.

Familia oso garrantzitsua da; izan ere, ludopatiaren ondorio negatiboak pairatzen ditu, eta berebiziko garrantzia du errehabilitazioan.

Familia etengabeko gezurren, egoera ekonomiko txarren eta gaixo dagoen pertsonak jasan ditzakeen umore aldaketen biktima da. Gaixotasun horren sintoma batzuk dira horiek, eta besteen konfiantza galtzea dakarte.

Tratamendua hasteko gakoetako bat gure jokabidearen ondorio negatibo guztiez arduratzea da, baita inguruan ditugunen konfiantza-faltaren arrazoiez jabetzea ere, eta hori berreskuratzeko lan egin behar da.

Familiak gaixoaren errehabilitazioan parte hartzea onuragarria bezain beharrezkoa da. Gaixoari laguntza emateko garrantzitsua ez ezik, senideak laguntzeko terapietara joateak gaixotasunaren alderdi asko ulertzen eta ludopatarekin nola jokatu behar duten jakiten laguntzen die.

Errehabilitazio-prozesuan dagoenean, batzuetan, pertsonak berriz gaixotu eta berriro joka dezake. Hori errekuperazio-prozesuaren parte da, joko-jokabidea kontrolatuta ez dagoela konturatzeko balio du, eta hori konpontzeko zerk huts egiten duen jakiten laguntzen du.

Garrantzitsua da atal horiek familiarekin eta terapia taldearekin partekatzea.

Tradizionalki, gaixotasun hau joko mota jakin batzuekin lotzen da, hala nola, txanpon-jokoekin, baina, teknologiaren arabera, ludopatiarekin lotutako joko-modu berriak agertzen dira, nahiz eta hasiera batean ez ditugun lotzen: kirol-apustuetarako makinak, online jokoak (pokerra, erruleta, kasinoa, etab.) edo baita gastu ekonomikorik eskatzen ez duten bideo-jokoak ere. Dirua gastatzeak ez du esan nahi pertsonak mendekotasuna duenik, gaixotasunak denbora asko ematen du beste jarduera batzuen ordez jokatzen.

A día de hoy proliferan los casos de personas con problemas de adicción al juego y es que cada vez es más fácil acceder al mismo: casinos, tragaperras o máquinas de apuestas en los bares, salones de juego, etc. Ya ni tan siquiera es necesario salir de casa para jugar, existen muchas páginas enteramente dedicadas a apuestas de cualquier tipo. De hecho, este tipo de páginas aparecen como publicidad o ventanas emergentes mientras se está buscando cualquier tipo de información en Internet, incluso personajes conocidos aparecen en televisión publicitándolas.

La ludopatía es una enfermedad reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a las personas que la sufren impidiéndoles ejercer autocontrol sobre las actividades que realizan.

Esta enfermedad, única adicción sin sustancia, reconocida como enfermedad en el DSM-V, puede afectar tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su edad, posición social o situación económica. Afecta a todos por igual.

Si creemos que nosotros/as mismos/as o una persona allegada puede tener esta adicción podemos contactar o informarnos en la Federación española de jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). Tienen una red de centros en varios lugares de España.

En Proyecto Hombre, realizan una valoración del caso y, aunque se asocia esta organización con casos de adicción a sustancias, tratan también temas relacionados con el juego.

Hay ciertas características que ayudan a identificar esta enfermedad que proceden del manual diagnóstico DSM-V:

 1. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o más) de los siguientes criterios durante un período de 12 meses:
 2. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada.
 1. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego.
 2. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego,  siempre sin éxito.
 3. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej., reviviendo continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar).
 4. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (ej., desamparo, culpabilidad, ansiedad, depresión).
 5. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar (“recuperar” las pérdidas).
 6. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
 7. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa del juego.
 8. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego.
 9. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco.

a.jpg

Hay que resaltar el hecho de que la ludopatía es una enfermedad, ya que muchas veces el entorno que nos rodea (familia, amigos…) no la comprende como lo que realmente es. Esto provoca que muchas personas entiendan la ludopatía como un vicio, cuando no lo es.

Cuando uno está dispuesto a buscar ayuda es porque realmente asume la existencia de problemas con el juego.

Una vez que se toma conciencia de la existencia de este problema, el siguiente paso es comenzar con la rehabilitación o tratamiento.

Es muy importante que la persona que sufre esta enfermedad esté dispuesta a someterse al tratamiento de manera voluntaria, queriendo asistir por sí mismo para rehabilitarse y alcanzar la normalidad en su vida. Si uno asiste a tratamiento por las razones equivocadas (presión de los familiares, ideas falsas de lo que implica la rehabilitación, etc.), lo más probable es que no sea efectivo.

Puntos para el tratamiento:

 • Aceptación de la enfermedad: hay que ser consciente de que sufre esta enfermedad y hacerse cargo de la misma, de sus consecuencias y responsabilizarse de su tratamiento.
 • Asistir a un centro de tratamiento con grupos de autoayuda donde hay más personas en igual situación, y otras que lo han superado y ofrecen su experiencia para ayudar a los demás.
 • Sincerarse con uno mismo y con su entorno: es vital para comenzar la rehabilitación que todas las verdades que la persona haya estado ocultando hasta el momento salgan a la luz (deudas, tarjetas de crédito, mentiras para ocultar algún aspecto relacionado con el juego, etc.). Este es un primer paso decisivo, es muy significativo para las personas que forman parte de nuestra vida e implica un compromiso total con el tratamiento. De esta manera se puede comenzar la rehabilitación libre de cargas y engaños que puedan impulsarnos a volver a caer en el juego.
 • Cumplir las normas que imponga la asociación, su cumplimiento es imprescindible para llevar a cabo el tratamiento y poder rehabilitarse. Estas normas incluyen:
 • No jugar a ningún juego de azar, sin excepción alguna.
 • Firmar autoprohibición para la entrada en casinos, bingos y juego online.

En ella se recogen los datos de personas que voluntariamente no desean tener acceso a los juegos de azar ofrecidos por empresas comercializadoras de juegos de azar y donde la normativa especifique que es necesaria la identificación previa a realizar cualquier actividad de juego.

La inscripción en el RGIAJ tiene efecto en el territorio nacional y juego online si se inscribe utilizando como documento identificativo el DNI o NIE y a todos los juegos presenciales que requieran la comprobación de que el interesado no está inscrito en este Registro según la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.

Los operadores de juego online son notificados automáticamente, prohibiendo el acceso a sus plataformas de juego. En el caso de juego presencial, la acción surtirá efecto una vez las correspondientes Unidades de Juego de las Comunidades Autónomas descarguen las actualizaciones del Registro y procedan a comunicarlo a los locales de juego donde su normativa exige la identificación previa.

La inscripción en el RGIAJ es indefinida a no ser que, a petición del interesado, se solicite su cancelación, transcurrido un periodo mínimo de 6 meses desde la inscripción.

 • Reconocimiento de las deudas contraídas y programar su devolución.
 • Denegar cualquier tipo de acceso inmediato a dinero (tarjetas, dinero en casa, etc.).
 • Control absoluto del dinero por parte de un familiar.
 • Llevar únicamente el dinero necesario y justificar todos los gastos que realice.
 • Asistencia obligatoria a las sesiones de terapia de grupo.
 • Sinceridad y respeto para el grupo de apoyo del que se forma parte.
 • Cambio de hábitos que faciliten la abstinencia al juego.
 • Evitar situaciones y lugares de juego.
 • Cerrar todas las vías de financiación del juego.

No se debe jugar absolutamente a nada: apuestas, cartas, videojuegos ni juegos de mesa. El ludópata tiene problemas para controlar su conducta de juego, si sigue jugando a cualquier tipo de juego, puede ser un impedimento para controlar este comportamiento. Esta enfermedad no solo implica la pérdida de dinero, también de control y tiempo con la familia, amigos,…

La familia es muy importante ya que sufre las consecuencias negativas de la ludopatía y cumple un papel crucial en su rehabilitación.

La familia es víctima de las constantes mentiras, las malas situaciones económicas y de los cambios de humor que puede sufrir la persona enferma. Estos son algunos síntomas de esta enfermedad y conllevan la pérdida de confianza de los demás.

Una de las claves para el comienzo del tratamiento, es responsabilizarse de todas las consecuencias negativas de nuestra conducta, y también hacerse consciente de las razones de la falta de confianza de aquellos que nos rodean, y que hay que trabajar para recuperarla.

La participación de la familia en la rehabilitación del enfermo es tan necesaria como beneficiosa. No solo es importante para proporcionar apoyo al enfermo, sino que la asistencia de los familiares a las terapias de apoyo les ayuda a entender muchos aspectos de la enfermedad y saber cómo actuar con el ludópata.

Cuando se está en proceso de rehabilitación, a veces la persona puede sufrir una recaída y volver a jugar. Esto forma parte del proceso de recuperación, sirve para darse cuenta de que la conducta de juego no está controlada y ayuda a saber qué falla para solventarlo.

Es importante compartir estos episodios con la familia y con el grupo de terapia.

Tradicionalmente esta enfermedad se asocia con cierto tipo de juegos, como tragaperras, pero según la tecnología evoluciona aparecen nuevas formas de juego relacionadas con la ludopatía, aunque inicialmente podamos no asociarlas: máquinas de apuestas deportivas, juegos online (póker, la ruleta, casino, etc.) o incluso videojuegos que no requieren gasto económico. El gastarse dinero no es lo que implica que la persona tenga una adicción, la enfermedad lleva implícito un gasto de mucho tiempo invertido en jugar en vez de otras actividades.

a.jpg

Tabira Aguirre

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: