Jokoa, zaletasuna ala mendekotasuna? El juego ¿afición o adicción?

Gaur egun, ugaritu egin dira jokoarekiko mendekotasun-arazoak dituzten pertsonen kasuak; izan ere, gero eta errazagoa da jokora sartzea: kasinoak, txanponak edo apustu-makinak tabernetan, joko-aretoetan… bila ditzazkegu. Etxetik atera beharrik ez dago jokatzeko, eta orrialde asko daude edozein motatako apustuetarako.

Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) halakotzat aitortutako gaixotasuna da ludopatia; gaixotasuna pairatzen duten pertsonei eragiten die, eta egiten dituzten jardueren gaineko autokontrola egitea eragozten die.

Gaixotasun horrek, DSM-Vn gaixotasun gisa aitortutako substantziarik gabeko mendekotasun bakarrak, gizonei zein emakumeei eragin diezaieke, adina, gizarte-egoera edo egoera ekonomikoa edozein dela ere. Denei berdin eragiten die.

Guk geuk edo hurbileko pertsona batek mendekotasun hori izan dezakeela uste badugu, Azar Errehabilitatuko jokalarien Espainiako Federazioan (FEJAR) jar gaitezke harremanetan.

Gizakia Helburu-an, kasuaren balorazioa egiten dute, eta, erakunde hori substantziekiko mendekotasun kasuekin lotzen bada ere, jokoarekin lotutako gaiak ere jorratzen dituzte.

Gaixotasun hori identifikatzen laguntzen duten zenbait ezaugarri DSM-V diagnostiko-eskuliburutik datoz:
1.Joko patologiko arazotsu iraunkor eta errepikakorra, klinikoki esanguratsua den narriadura edo ondoeza eragiten duena, eta 12 hilabeteko epean gizabanakoak irizpide hauetako lau (edo gehiago) dituelako adierazten dena:
2. Diru-kopuru gero eta handiagoak behar dira nahi den kitzikapena lortzeko.
2. Urduri edo haserre egoten da jokoa murrizten edo uzten saiatzen denean.
3. Jokoa kontrolatzeko, murrizteko edo uzteko ahalegin errepikatuak egin ditu, beti arrakastarik gabe.
4.Apustuetan burua lanpetuta izaten du askotan (adibidez, irudimenarekin iraganeko apustuetako esperientziak etengabe berrituz, bere hurrengo apustua baldintzatuz edo planifikatuz, apustuak egiteko dirua lortzeko moduetan pentsatuz).
5. Askotan, desasegoa sentitzen duenean apustu egiten du (adibidez, babesgabetasuna, erruduntasuna, antsietatea, depresioa).
6.Apustuetan dirua galdu ondoren, beste egun batean itzuli ohi da irabazten saiatzeko (galerak “berreskuratzeko”).
7.Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
8.Jokoaren ondorioz, arriskuan jarri da edo harreman garrantzitsu bat, enplegu bat edo karrera akademiko edo profesional bat galdu du.
9.Kontatu besteekin jokoak eragindako finantza-egoera desesperatua arintzeko dirua eman diezaioten.
10.Jolasarekiko jarrera ez da hobeto azaltzen maniako gertakari batengatik.

 

Azpimarratu behar da ludopatia gaixotasun bat dela, askotan inguratzen gaituen inguruak (familiak, lagunek …) ez baitu benetan dena bezala ulertzen. Horrek eragiten du pertsona askok ludopatia bizio gisa ulertzea, bizioa ez denean.

Laguntza bilatzeko prest zaudenean, jokoarekin arazoak dituzula onartzen duzulako da.

Behin arazo horretaz jabetuta, errehabilitazioarekin edo tratamenduarekin hastea da hurrengo pausoa.

Oso garrantzitsua da gaixotasun hori duen pertsonak bere borondatez tratamendua jasotzeko prest egotea, eta bere kabuz joan nahi izatea bere burua birgaitzeko eta bere bizitzan normaltasuna lortzeko. Arrazoi okerrengatik (senideen presioa, errehabilitazioaren inguruko ideia faltsuak, etab.) tratamendura joaten bazara, litekeena da ez izatea eraginkorra.

Tratamendurako puntuak:
• Gaixotasuna onartzea: gaixotasun hori pairatzen duela jakin behar da, eta gaixotasunaz arduratzea, haren ondorioez eta tratamenduaz arduratzea.
• Auto-laguntzako taldeak dituen tratamendu-zentro batera joatea, non pertsona gehiago baitaude egoera berean, eta beste batzuek gainditu dute eta esperientzia eskaintzen dute besteei laguntzeko.
• Nork bere buruarekin eta ingurunearekin zintzo jokatzea: birgaitzeari ekiteko ezinbestekoa da orain arte ezkutatu dituen egia guztiak argitara ateratzea (zorrak, kreditu-txartelak, jokoarekin lotutako alderdiren bat ezkutatzeko gezurrak, etab.). Lehen urrats erabakigarria da hau, oso esanguratsua da gure bizitzaren parte diren pertsonentzat, eta erabateko konpromisoa dakar tratamenduarekin. Horrela, birgaitzeari ekin dakioke, berriz ere jokoan erortzera bultza gaitzaketen karga eta engainurik gabe.
• Elkarteak ezartzen dituen arauak betetzea ezinbestekoa da tratamendua egiteko eta birgaitu ahal izateko. Arau horien barruan sartzen dira:
• Ausazko jokoetan ez jokatzea, salbuespenik gabe.
• Kasinoetan, bingoetan eta online jokoetan sartzeko autodebekua sinatzea.

Bertan, ausazko jokoak merkaturatzen dituzten enpresek eskainitako ausazko jokoetara beren borondatez sartu nahi ez duten pertsonen datuak jasotzen dira, eta araudiak zehazten du beharrezkoa dela edozein joko-jarduera egin aurretik identifikatzea.

RGIAJen inskribatzeak eragina du lurralde nazionalean eta online jokoan, baldin eta identifikazio-agiri gisa NAN edo AIZ erabiltzen bada, bai eta aurrez aurreko joko guztietan ere, baldin eta egiaztatu behar bada interesduna ez dagoela inskribatuta erregistro horretan autonomia-erkidego bakoitzaren araudiaren arabera.

Online joko-operadoreak automatikoki jakinarazten dira, eta debekatu egiten da beren joko-plataformetan sartzea. Joko presentzialaren kasuan, ekintzak ondorioak izango ditu autonomia-erkidegoetako joko-unitateek erregistroko eguneratzeak deskargatu eta joko-lokalei jakinarazten dietenean, non haien araudiak aurretiko identifikazioa eskatzen duen.

JBJEan inskribatzea mugagabea da, non eta, interesdunak hala eskatuta, inskripzioa ezeztatzeko eskatzen ez den, inskribatzen denetik gutxienez 6 hilabete igaro ondoren.
• Hartutako zorrak aitortzea eta haien itzulketa programatzea.
• Dirua berehala eskuratzea ukatzea (txartelak, dirua etxean, etab.).
• Senide batek diruaren erabateko kontrola izatea.
• Behar den dirua bakarrik eramatea eta egiten dituen gastu guztiak justifikatzea.
• Taldeko terapia-saioetara nahitaez joatea.
• Zintzotasuna eta errespetua parte hartzen duen laguntza-taldearentzat.
• Jokorako abstinentzia erraztuko duten ohiturak aldatzea.
• Egoerak eta jolas-lekuak saihestea.
• Jokoa finantzatzeko bide guztiak ixtea.

Ez da ezertara jokatu behar: apustuak, kartak, bideojokoak eta mahai-jokoak. Ludopatak arazoak ditu bere jokamoldea kontrolatzeko; edozein joko motatara jokatzen jarraitzen badu, eragozpen izan daiteke portaera hori kontrolatzeko. Gaixotasun horrek ez dakar bakarrik dirua galtzea, familiarekin, lagunekin eta abarrekin ere kontrola eta denbora galtzea.

Familia oso garrantzitsua da; izan ere, ludopatiaren ondorio negatiboak pairatzen ditu, eta berebiziko garrantzia du errehabilitazioan.

Familia etengabeko gezurren, egoera ekonomiko txarren eta gaixo dagoen pertsonak jasan ditzakeen umore aldaketen biktima da. Gaixotasun horren sintoma batzuk dira horiek, eta besteen konfiantza galtzea dakarte.

Tratamendua hasteko gakoetako bat gure jokabidearen ondorio negatibo guztiez arduratzea da, baita inguruan ditugunen konfiantza-faltaren arrazoiez jabetzea ere, eta hori berreskuratzeko lan egin behar da.

Familiak gaixoaren errehabilitazioan parte hartzea onuragarria bezain beharrezkoa da. Gaixoari laguntza emateko garrantzitsua ez ezik, senideak laguntzeko terapietara joateak gaixotasunaren alderdi asko ulertzen eta ludopatarekin nola jokatu behar duten jakiten laguntzen die.

Errehabilitazio-prozesuan dagoenean, batzuetan, pertsonak berriz gaixotu eta berriro joka dezake. Hori errekuperazio-prozesuaren parte da, joko-jokabidea kontrolatuta ez dagoela konturatzeko balio du, eta hori konpontzeko zerk huts egiten duen jakiten laguntzen du.

Garrantzitsua da atal horiek familiarekin eta terapia taldearekin partekatzea.

Tradizionalki, gaixotasun hau joko mota jakin batzuekin lotzen da, hala nola, txanpon-jokoekin, baina, teknologiaren arabera, ludopatiarekin lotutako joko-modu berriak agertzen dira, nahiz eta hasiera batean ez ditugun lotzen: kirol-apustuetarako makinak, online jokoak (pokerra, erruleta, kasinoa, etab.) edo baita gastu ekonomikorik eskatzen ez duten bideo-jokoak ere. Dirua gastatzeak ez du esan nahi pertsonak mendekotasuna duenik, gaixotasunak denbora asko ematen du beste jarduera batzuen ordez jokatzen.

A día de hoy proliferan los casos de personas con problemas de adicción al juego y es que cada vez es más fácil acceder al mismo: casinos, tragaperras o máquinas de apuestas en los bares, salones de juego, etc. Ya ni tan siquiera es necesario salir de casa para jugar, existen muchas páginas enteramente dedicadas a apuestas de cualquier tipo. De hecho, este tipo de páginas aparecen como publicidad o ventanas emergentes mientras se está buscando cualquier tipo de información en Internet, incluso personajes conocidos aparecen en televisión publicitándolas.

La ludopatía es una enfermedad reconocida como tal por la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a las personas que la sufren impidiéndoles ejercer autocontrol sobre las actividades que realizan.

Esta enfermedad, única adicción sin sustancia, reconocida como enfermedad en el DSM-V, puede afectar tanto a hombres como a mujeres, independientemente de su edad, posición social o situación económica. Afecta a todos por igual.

Si creemos que nosotros/as mismos/as o una persona allegada puede tener esta adicción podemos contactar o informarnos en la Federación española de jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). Tienen una red de centros en varios lugares de España.

En Proyecto Hombre, realizan una valoración del caso y, aunque se asocia esta organización con casos de adicción a sustancias, tratan también temas relacionados con el juego.

Hay ciertas características que ayudan a identificar esta enfermedad que proceden del manual diagnóstico DSM-V:

 1. Juego patológico problemático persistente y recurrente, que provoca un deterioro o malestar clínicamente significativo y se manifiesta porque el individuo presenta cuatro (o más) de los siguientes criterios durante un período de 12 meses:
 2. Necesidad de apostar cantidades de dinero cada vez mayores para conseguir la excitación deseada.
 1. Está nervioso o irritado cuando intenta reducir o abandonar el juego.
 2. Ha hecho esfuerzos repetidos para controlar, reducir o abandonar el juego,  siempre sin éxito.
 3. A menudo tiene la mente ocupada en las apuestas (p. ej., reviviendo continuamente con la imaginación experiencias de apuestas pasadas, condicionando o planificando su próxima apuesta, pensando en formas de conseguir dinero para apostar).
 4. A menudo apuesta cuando siente desasosiego (ej., desamparo, culpabilidad, ansiedad, depresión).
 5. Después de perder dinero en las apuestas, suele volver otro día para intentar ganar (“recuperar” las pérdidas).
 6. Miente para ocultar su grado de implicación en el juego.
 7. Ha puesto en peligro o ha perdido una relación importante, un empleo o una carrera académica o profesional a causa del juego.
 8. Cuenta con los demás para que le den dinero para aliviar su situación financiera desesperada provocada por el juego.
 9. Su comportamiento ante el juego no se explica mejor por un episodio maníaco.

a.jpg

Hay que resaltar el hecho de que la ludopatía es una enfermedad, ya que muchas veces el entorno que nos rodea (familia, amigos…) no la comprende como lo que realmente es. Esto provoca que muchas personas entiendan la ludopatía como un vicio, cuando no lo es.

Cuando uno está dispuesto a buscar ayuda es porque realmente asume la existencia de problemas con el juego.

Una vez que se toma conciencia de la existencia de este problema, el siguiente paso es comenzar con la rehabilitación o tratamiento.

Es muy importante que la persona que sufre esta enfermedad esté dispuesta a someterse al tratamiento de manera voluntaria, queriendo asistir por sí mismo para rehabilitarse y alcanzar la normalidad en su vida. Si uno asiste a tratamiento por las razones equivocadas (presión de los familiares, ideas falsas de lo que implica la rehabilitación, etc.), lo más probable es que no sea efectivo.

Puntos para el tratamiento:

 • Aceptación de la enfermedad: hay que ser consciente de que sufre esta enfermedad y hacerse cargo de la misma, de sus consecuencias y responsabilizarse de su tratamiento.
 • Asistir a un centro de tratamiento con grupos de autoayuda donde hay más personas en igual situación, y otras que lo han superado y ofrecen su experiencia para ayudar a los demás.
 • Sincerarse con uno mismo y con su entorno: es vital para comenzar la rehabilitación que todas las verdades que la persona haya estado ocultando hasta el momento salgan a la luz (deudas, tarjetas de crédito, mentiras para ocultar algún aspecto relacionado con el juego, etc.). Este es un primer paso decisivo, es muy significativo para las personas que forman parte de nuestra vida e implica un compromiso total con el tratamiento. De esta manera se puede comenzar la rehabilitación libre de cargas y engaños que puedan impulsarnos a volver a caer en el juego.
 • Cumplir las normas que imponga la asociación, su cumplimiento es imprescindible para llevar a cabo el tratamiento y poder rehabilitarse. Estas normas incluyen:
 • No jugar a ningún juego de azar, sin excepción alguna.
 • Firmar autoprohibición para la entrada en casinos, bingos y juego online.

En ella se recogen los datos de personas que voluntariamente no desean tener acceso a los juegos de azar ofrecidos por empresas comercializadoras de juegos de azar y donde la normativa especifique que es necesaria la identificación previa a realizar cualquier actividad de juego.

La inscripción en el RGIAJ tiene efecto en el territorio nacional y juego online si se inscribe utilizando como documento identificativo el DNI o NIE y a todos los juegos presenciales que requieran la comprobación de que el interesado no está inscrito en este Registro según la normativa propia de cada Comunidad Autónoma.

Los operadores de juego online son notificados automáticamente, prohibiendo el acceso a sus plataformas de juego. En el caso de juego presencial, la acción surtirá efecto una vez las correspondientes Unidades de Juego de las Comunidades Autónomas descarguen las actualizaciones del Registro y procedan a comunicarlo a los locales de juego donde su normativa exige la identificación previa.

La inscripción en el RGIAJ es indefinida a no ser que, a petición del interesado, se solicite su cancelación, transcurrido un periodo mínimo de 6 meses desde la inscripción.

 • Reconocimiento de las deudas contraídas y programar su devolución.
 • Denegar cualquier tipo de acceso inmediato a dinero (tarjetas, dinero en casa, etc.).
 • Control absoluto del dinero por parte de un familiar.
 • Llevar únicamente el dinero necesario y justificar todos los gastos que realice.
 • Asistencia obligatoria a las sesiones de terapia de grupo.
 • Sinceridad y respeto para el grupo de apoyo del que se forma parte.
 • Cambio de hábitos que faciliten la abstinencia al juego.
 • Evitar situaciones y lugares de juego.
 • Cerrar todas las vías de financiación del juego.

No se debe jugar absolutamente a nada: apuestas, cartas, videojuegos ni juegos de mesa. El ludópata tiene problemas para controlar su conducta de juego, si sigue jugando a cualquier tipo de juego, puede ser un impedimento para controlar este comportamiento. Esta enfermedad no solo implica la pérdida de dinero, también de control y tiempo con la familia, amigos,…

La familia es muy importante ya que sufre las consecuencias negativas de la ludopatía y cumple un papel crucial en su rehabilitación.

La familia es víctima de las constantes mentiras, las malas situaciones económicas y de los cambios de humor que puede sufrir la persona enferma. Estos son algunos síntomas de esta enfermedad y conllevan la pérdida de confianza de los demás.

Una de las claves para el comienzo del tratamiento, es responsabilizarse de todas las consecuencias negativas de nuestra conducta, y también hacerse consciente de las razones de la falta de confianza de aquellos que nos rodean, y que hay que trabajar para recuperarla.

La participación de la familia en la rehabilitación del enfermo es tan necesaria como beneficiosa. No solo es importante para proporcionar apoyo al enfermo, sino que la asistencia de los familiares a las terapias de apoyo les ayuda a entender muchos aspectos de la enfermedad y saber cómo actuar con el ludópata.

Cuando se está en proceso de rehabilitación, a veces la persona puede sufrir una recaída y volver a jugar. Esto forma parte del proceso de recuperación, sirve para darse cuenta de que la conducta de juego no está controlada y ayuda a saber qué falla para solventarlo.

Es importante compartir estos episodios con la familia y con el grupo de terapia.

Tradicionalmente esta enfermedad se asocia con cierto tipo de juegos, como tragaperras, pero según la tecnología evoluciona aparecen nuevas formas de juego relacionadas con la ludopatía, aunque inicialmente podamos no asociarlas: máquinas de apuestas deportivas, juegos online (póker, la ruleta, casino, etc.) o incluso videojuegos que no requieren gasto económico. El gastarse dinero no es lo que implica que la persona tenga una adicción, la enfermedad lleva implícito un gasto de mucho tiempo invertido en jugar en vez de otras actividades.

a.jpg

Tabira Aguirre

Nola babestu gripeaz. La gripe y cómo protegerse

Hotza iritsi da, negua ere bai, eta horrekin batera, gripea. 100 pertsonetik 5-10ek pairatuko dute. Arnas aparatuari eragiten dion birus bat da gripea.

Nola transmititzen da? Hitz egiten, doministiku edo eztula egitean.

Zein dira sintomak? Sukarra eta gorputzeko minak 3- 5 egun iraun ditzakete. Eztula, nekea edo buruko mina 2 astez luzatu daitezke.

Nola saihestu dezakegu? Eskuak maiz garbitzen, paperezko mukizapiak erabiltzen eta txertoa jartzen besteak beste.

Zein da tratamendua? Deskantsua eta likido asko edatea komeni da. Buruko minarentzat eta sukarrarentzat parazetamola eta ibuprofenoa har dezakegu.

Noiz joan behar gara sendagilearengana?  Sukarrak 3 egun baino gehiago irauten duenean edo eztula eta gorputzeko mina 2 astez luzatzean.

Babestu zaitez, eta babestu inguruko pertsonak. Txertoa, haurdun daudenak, gaixo kronikoak, osasun profesionalak edo gaixoekin kontaktuan dauden pertsonak jarri behar dute.

Txertoa jartzeaz gain hurrengo gomendioak ere lagungarriak izan daitezke:

Eztula edo doministiku egitean ahoa eta sudurra besoarekin edo  paperezko mukizapiekin estali. Ahoa, begiak eta sudurra ikutzea saihestu, eskuak maiz garbitu eta egunero  10 minutuz etxea aireztatu.

Nos ha llegado el frio y comienzan a notarse los síntomas del invierno. Con el frio pueden aparecer los primeros indicios de un pequeño catarro o de una gripe. Además la campaña de vacunación ya aparece por radio, carteles e incluso televisión.

La gripe es un virus que afecta a las vías respiratorias y que la pasamos entre 5 y 15 personas de cada 100, y que en momentos puntuales puede convertirse en una epidemia, que afecta a muchas personas en poco tiempo.

LA GRIPE

1.- ¿Cómo se transmite?

A través de unas gotitas de saliva que se expulsan al hablar, toser y estornudar, y por lo tanto, a través de las manos y objetos.

2.- ¿Cuáles son los síntomas?

Los más comunes son la fiebre y los dolores musculares, que pueden durar entre 3 y 5 días, y tos, mucosidad, cansancio y dolor de cabeza, que pueden permanecer hasta dos semanas.

3.- ¿Cómo prevenirla?

El lavado frecuente de manos, toser y estornudar en pañuelos desechables y la vacunación son aspectos a tener en cuenta para su prevención, como ya veremos más adelante.

4.- ¿Cuál es el tratamiento?

Siempre estará dirigido a controlar los síntomas, por ello el descanso y beber mucho son muy importantes. Tomar paracetamol o ibuprofeno para el dolor y la fiebre. Y en caso de frio o calor excesivo, cubrir o descubrir al enfermo para mitigar dichos síntomas.

5.- ¿Cuándo se debe consultar?

Cuando la fiebre se prolonga más allá de los tres días o la tos y los dolores más de dos semanas.

Si se tiene dolor de oídos o si se padece alguna enfermedad crónica.

Y si estamos ante el caso de un niño menor de dos años y más aún si lo es menos de tres meses.

PROTÉGETE Y PROTEGE A LOS DEMÁS

 Antes hemos hablado brevemente de la prevención y es algo a tener en cuenta a la hora de ser responsables con nuestra salud.

La vacunación es un medio muy conveniente para mujeres embarazadas, enfermos crónicos, personal sanitario o en contacto con enfermos.

Pero además de vacunarse existen muchos pequeños gestos o hábitos que nos pueden ayudar a mantener alejado de nosotros y de nuestros allegados esos molestos síntomas de la gripe.

1.- Cubre tu boca y nariz al toser y estornudar con pañuelos de papel y tíralos a la basura.

2.- Si no tienes pañuelos de papel, tose y estornuda sobre la manga de tu camisa o jersey para no contaminar las manos.

3.- Evita tocarte con las manos los ojos, boca y nariz.

4.- Lávate frecuentemente las manos con jabón durante 20 segundos y sobre todo después de toser o estornudar.

5.- Ventila diariamente la casa, habitaciones y espacios comunes (10 minutos bastan).

6.- Limpia las superficies y objetos de uso común con los productos de limpieza habituales (muebles, baños, manillas, juguetes, teléfonos,…)

Si sigues estos consejos no puedo asegúrate un 100 por 100 de efectividad pero ten por seguro que las posibilidades de que el virus de la gripe te atrape serán mucho menores.

a.jpg

Jose Cepero

Gabonak eta proaktibitatea. Ser proactivo en Navidad

Paziente Biziako blog honetatik, proatibitatea, gaixotasun kronikoen kudeaketarako jarrera egokia dela esaten dugu.

Abendua iritsi da, eta hilabete honekin batera, Gabonak. Garai honetan, urtean zehar jarraitzen ditugun ohitura osasuntsuak jarraitzea ez da hain erraza izaten eta osasuntsu jatea ere zailagoa da. Giro emozional osasuntsua mantetzen ere saiatu behar gara.

Gabonetan, proaktiboa izaten erabakitzen baduzu, zorte on! Seguru mereziko duela.

Gabon zoriontsuak opa dizkizuet.

Desde este blog de Paciente Activo / Paziente Bizia solemos propiciar la proactividad como actitud adecuada para la gestión de las enfermedades crónicas frente a la mera reactividad. Esto significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que suceda algo.

Vale, de acuerdo. Pero llega diciembre y con él esta época, también crónica (como las enfermedades) de la Navidad.

Y cualquier tipo de proactividad queda automáticamente expuesta a las amenazas de estas entrañables fechas. Y me explico tomando como guía dos o tres aspectos sobre los que solemos desarrollar la proactividad en la consecución y asentamientos de hábitos saludables en nuestra vida:

 • Comer saludablemente. Pues no hay manera, oiga. Toda nuestra capacidad de hacer que los desayunos, comidas, meriendas, cenas y recenas sean medianamente saludables va a caer por tierra; ya que mantener ese caprichoso empeño se leerá como un ataque criminal al espíritu de la Navidad, como una trasgresión infame de las tradiciones más arraigadas, como un desprecio a los desvelos y esfuerzos culinarios de abuelas, madres, hermanas y cuñados por hacernos gastronómicamente felices y navideños y como un signo de ser un pervertido asocial. Así que olvídese de la proactividad hasta después del Rosco Monárquico del 6 de enero. Mejor ajústese a lo que se le viene encima y procure ser alimenticiamente saludable en la más estricta intimidad. Eso, o decida vivir peligrosamente, Ud. verá. Y prepárese en este segundo caso a oír hasta la nausea aquello tan de estos días de “venga hombre otro mazapán que, total, es Navidad.”
 • Crear un ambiente emocional saludable, que disminuya el stress. Si lo consigue, apunte la fórmula, corra a registrarla y prepárese a pasar a la historia de la humanidad como un Platón o un Aristóteles del siglo XXI. Pocas épocas del año existen donde el equilibrio emocional del más pintado sea puesto más a prueba. Piense en lo que en teoría supone y debería conllevar para el corazón, la emoción y la esperanza de cualquier persona el hecho de que sea Navidad; compruebe lo que en realidad sucede y verá que los valores navideños han quedado al fondo del cubo del reciclaje debajo de un par de toneladas de… y decida Ud. de qué son ese par de toneladas. Ánimo que, total, ¡Es Navidad!

Si después de todo decides ser proactivo en Navidad, sólo ante el peligro, mucha suerte, amigo, te va a hacer falta. Pero seguramente tengas razón y valga la pena. Tomar el control y hacer que las cosas sucedan siempre vale la pena, incluso en Navidad.

¡Feliz Navidad!

a

Juan Carlos Mendizabal

 

Adiskidetasunak mina egiten duenean. Cuando la amistad hace daño

Adiskideak era askotakoak izan daitezke, laguntzen eta zaintzen gaituztenak edo mina eta kalte egiten gaituztenak. Gure lagunak gure osasunarekin zerikusi haundi dute. Pertsona onekin eta ondo sentiarazten gaituztenekin elkartzea osasuntsua da. Mina egiten gaituzten pertsonekin elkartzea ordea, osasungaitza.

Norbaitekin erlazio bat haustea ez da erraza, baina persona horrek ondo ez gaituenean sentiarazten gure bizitzatik ateratzea da aukerarik egokiena. Batzuetan beste persona aldatu daitekeela pentsatu dezakegu, baina denborarekin ez dela aldatzen egiaztatzean, persona horrekin hitz egitea da onena. 

Lagun toxikoak alde batera uztea erabakitzen duguenan, erabakiarekin aurrera jarraitzea da garrantzitsuena. Beste pertsonarekin hitz egitea beharrezkoa da erabaki bat edo bestea hartzeko garaian. Geure erruak zein izan diren ere onartu behar ditugu. Pentsatzen eta sentitzen duguna beste pertsonari esan diezaioguke beste, baina ez da komenigarria gaitzezpenak egitea.

Zer sentitzen dugu adiskidetasuna amaitzean? Liberazioa, harritu egin gaitezke ondo sentitzen garelako, urduritasunik eta tentsiorik gabe.

Existen amistades que son como si formasen parte de nuestra familia que nos ayudan, nos cuidan y podemos compartir muchas cosas de nuestro día a día y a su vez, les aportamos mucho a sus vidas. También hay amistades que hacen daño y pueden terminar perjudicándote, te aportan poco o nada y es mejor no tenerlas cerca. El cuidado de la salud abarca mucho más de lo que pensamos. Cuidarnos interiormente, a nuestro cerebro y a nuestro corazón, en lo que a sentimientos se refiere, es igual de necesario porque hay ocasiones en las que luego lo malo nos pasa factura pudiendo incluso llegar a enfermar. Estar con personas que suman, que nos hacen ser mejores y podamos pasar buenos momentos es necesario y muy saludable. Rodearnos de situaciones que nos dañan, de relaciones que son tóxicas y de conversaciones que atacan al final, nos hará mucho daño.

Romper con alguien no es fácil. Cuando ese alguien nos hace sentir mal es mejor sacarlo de nuestras vidas. Seguro que no son personas malas pero para nosotros sí lo son y a su vez podemos serlo para ellos. Hay señales que nos indican cuando las amistades son tóxicas y aprender a diferenciarlas o detectarlas pueden ayudarnos a darnos cuenta de que nos está pasando y podremos terminar por tomar la decisión de terminar con esas relaciones. Y es que hay veces en las que las relaciones se estancan aun habiendo cierto cariño pero no avanzan y empiezan a aparecer ciertos enfados que al final la situación no es buena para nadie. Este tipo de amistades con el tiempo están destinadas a romperse y hacerlo bien y de las mejores de las maneras no es fácil. Muchas veces el miedo de lo que nos va a traer nuestra decisión nos echa para atrás y pensamos que esa persona va a cambiar. Con el tiempo nos damos cuenta de que no es así y al final no nos queda de otra que poner fin si o si por que ya no podemos más.

Cuando ya tengamos claro de que no hay vuelta atrás sobre terminar con esa amistad tóxica, lo importante es seguir para adelante porque si no no lo haremos nunca. No entrar en una guerra llena de reproches de “tú has hecho….tú has dicho…..” a pesar de ser realmente difícil y duela, se puede conseguir y facilitará que esta situación no se alargue en el tiempo. Eso no significa que tengas que permitirlo todo y es un buen momento para decir basta y expresar lo que pensamos y sentimos, hablando dejando clara nuestra decisión. Si no lo tenemos claro y queremos seguir adelante con esa amistad, lo mejor es hablar con él o ella y así ayudarle para que pueda darse cuenta del daño que nos está haciendo y recapacite. Igual esa persona merece la pena. Lo mejor es hablar para arreglar las cosas, tomar un camino u otro y para que la otra parte sepa cómo nos sentimos. Sobre todo no usar lo que un día nos unió para hacer leña del árbol caído. Lo que se nos confió en su día contarlo a los cuatro vientos no nos va a hacer sentirnos mejor. Por el contrario empeorará las cosas y se puede convertir en una guerra que nunca terminará. El respeto hacia la otra parte, hacia nosotros mismos y a esa amistad que un  día fue, a pesar de no ser fácil mantenerlo y de que la otra parte no nos respete, es necesario para nuestro proceso de duelo y superación. Admitir nuestra parte de culpa sin machacarnos para asimilar lo que está pasando, para poder soltar y respirar nos va a ayudar. Porque nos podemos estar ahogando y necesitamos si o si respirar para poder pasar página. Admitir nuestra parte de culpa nos ayudará a aprender a poner límites a las amistades no consintiendo según que comentarios o situaciones. El no haberlo hecho en su día  le dará pie a esa amistad tóxica a seguir haciéndonos daño. ¿Y qué sentiremos cuando rompamos con esa amistad? liberación. Será como si nos hubiésemos quitado un gran peso de encima. Y hay que recordar que no estamos solos. Tenemos a gente que realmente nos quiere, nos valora y son amistades buenas. Nos sorprenderá descubrir que nos sentimos bien, sin tensión ni nerviosismo y disfrutaremos de la vida, de buenas conversaciones y  buenos momentos.

a

Nagore Taboada.

Ohiturak = normaltasuna= errutina. Hábitos = normalidad = rutina

Bizitza aldatu egiten da, eta pertsonak egoera desberdinei egokitu behar gara.

Nire laneko egoera aldatu egin da, eta nire ohiko bizilekutik Euskadiko beste leku batera joan behar det klaseak ematera. Bost hilabetez etxetik kanpo egongo naiz aste tartetan. Nire ordutegia astelehenetik ostiralera, 15.00etatik 21:00 etara da, beraz nire ordutegiak eta ohiturak moldatu behar izan ditut (jatorduetako ordutegiak, entrenatzeko ordutegiak, ohera joateko ordutegiak…). 

Denboraldi hau bukatzen dudanean, berriz ere egoera berriei aurre egin beharko diot, ordutegi eta ohitura berriei moldatuz.

La vida cambia, evoluciona, y las personas debemos adaptarnos a las circunstancias de nuestro entorno.

Llega la temporada de gripe, los pacientes crónicos y colectivos de personas en riesgo y que tenemos contacto con mucha gente, nos recomiendan vacunarnos. Yo lo hago cada año, sin falta, ya tengo mi cita previa pedida desde septiembre en mi centro de salud.

En mi caso, me ha tocado adaptarme a un nuevo cambio en mi vida por motivos laborales. Tengo que desplazarme de mi lugar de domicilio habitual a otro lugar dentro de la comunidad autónoma, no es nada, en Euskadi todo está cerca, pero en este caso, lo suficientemente lejos como para no ir y venir en el día.

Tengo que impartir clases de lunes a viernes de 15:00 a 21:00h. Por lo tanto, tengo que cambiar mis hábitos y convertir los nuevos horarios y mi estancia fuera de casa en nuevas rutinas para adaptarme los cinco meses que voy a estar desplazado.

Marcho los lunes de mi casa y vuelvo a ella los viernes a la noche.

Cambio de horarios para dormir las horas adecuadas para descansar.

Cambio de horarios para las comidas para tener una nutrición adecuada.

Cambio de horarios para los entrenamientos que habitualmente suelo hacer a las tardes/noches, y pasarlos a la mañana.

¿Cómo lo hago? Con ayuda, con apoyo y con obligación personal de respetar mis propias normas.

Horario de levantarse obligado como si estuviera en casa. Aseo y o bien, desayuno, o bien entrenamiento y desayuno posterior según toque (habitualmente los entrenamientos los hago martes, jueves, sábado y domingo).

Después, preparación del curso de las tardes (nada es gratis), ducha y a comer, intentando que sea nutricionalmente adecuado, junto con ingesta de agua a lo largo del día y piezas de fruta a media mañana y media tarde para no llegar a las comidas principales con exceso de hambre. Impartir clase y a las 9 de la noche, cenar también lo más limpio posible, descansar un poco en la habitación y a eso de las 12 a dormir si consigo calmar mi mente, que después del curso permanece activada y tiene que relajarse. A veces, hay que recurrir a herramientas aprendidas para relajarse, respiración consciente, liberación de estrés, …

Y de nuevo, volver a empezar. Se hace duro el cambio de hábitos y en establecer las nuevas rutinas, pero hay que hacerlo. Es la vida, hay que adaptarse y convertir las circunstancias en tus aliadas. No luches contra ellas, adáptate para usarlas a tu favor.

Cuando acabe este periodo vendrá otro, nuevas adaptaciones y nuevas rutinas, vivir en la ola y aprovechar su fuerza para estar sobre ella.

a.jpg

Venan Llona @vllona

Txokolatezko eta olozko tortita osasuntsuak. Tortitas de avena con chocolate saludables

Gaurkoan gosari osasuntsu eta goxo batez gozatzeko aukera bat partekatu nahi dut zuekin.

 • Osagaiak:
 • Tortitentzat:
  • 40 gr olo malutak
  • Arraultza bat
  • 100 ml esne
  • Kanela pixka bat

   

  Txokolatearentzat:

  • 2 ontza txokolate %92 edo %85

Elaborazioa:

Irabagailuan oloa, arraultza, esnea eta kanela txikitu. Sartai batean olio pixka bat bota eta beroa dagoenean masa bota.

Tortitak eginda daudenean, txokolatea bainu marian urtu eta tortiten gainetik bota.

On egin!

En el post de hoy os dejo una opción para disfrutar de un desayuno saludable y delicioso.

 • Ingredientes:

Para las tortitas:

 • 40 grs de copos de avena
 • 1 huevo
 • 100 ml de leche
 • un poco de canela

Para el chocolate:

 • 2 onzas de chocolate 92% (en su lugar también podéis utilizar del 85%).
 • Elaboración:
 • Ponemos en la batidora los 40 grs de copos de avena, el huevo, los 100 ml de leche y la canela y trituramos hasta que la masa quede homogénea (es de consistencia bastante líquida).
 • En el caso de que no tuviéramos una crepera verteremos en una sartén antiadherente unas gotitas de aceite de oliva y cuando esté bien caliente verteremos la masa. Ten en cuenta que la masa es de consistencia muy líquida, por lo que en el caso de que estuviéramos utilizando una sartén tendremos que verter la masa en forma de pequeños redoncheles para que al darles la vuelta no se nos rompan.
 • Cuando las tortitas empiecen a burbujear les daremos la vuelta para que se hagan por el otro lado y las iremos apilando en un plato una encima de otra.

Para el chocolate:

 • Cogemos dos onzas del chocolate y las derretimos al baño maría.
 • Una vez que el chocolate este derretido lo echaremos encima de las tortitas y… ¡A disfrutar!

a

Raquel Vignau

 

 

 

Foundation training, oraindik iristear. Foundation training, todavía por llegarnos

Gure eguneroko egun batean pentsatzen badugu, mugikorrarekin, gure autoa gidatzen, ordenagailuaren edo telebistaren aurrean… imajinatu gaitezke. Eric Goodmanen arabera, egoera hauekin, minaren kiribilean sartu gaitezke.

Eric Goodman doktorea, sendagile kiropraktikoaz gain, Foundation Training-aren sortzailea ere bada.

Goodman doktoreak bizkarreko min kronikoa pairatu zuen urte askoz, eta hamaika tratamendu desberdin jarraitu ondoren, konponbide desberdin baten bila hasi zen. 10 urte ondoren, hurrengo ondorio hau atera zuen: gaizki mugitzen gara, gure gorputzaren aurka.

Foundation Training-ak gure mugitzeko era eta gaur egungo bizitza modernoak sortzen dituen desorekak konpontzen ditu. Bertan, jarrera eta mugimendu desberdinak lantzen ditu besteak beste. 

Gaur egun geroz eta denbora gehiago pasatzen dugu eserita, era honetan gure gorputzak, grabitatearen indarraren aurka egiten du lan.

“True to form” liburuan eta interneten informazio gehiago bila dezakezue. 

a.jpg

Si nos ponemos a pensar sobre un día cualquiera de nuestra vida probablemente nos visualicemos tecleando delante del ordenador, inclinados sobre nuestro teléfono móvil, Ipad, libro electrónico, etc., quizás incluso viendo tranquilamente la tele sentados de cualquier manera en el sofá, conduciendo nuestro coche… y un montón de situaciones similares que nos pueden introducir en una espiral de dolor según el Dr Eric Goodman.

El Dr Eric Goodman es el creador del Foundation Training, se tituló como médico quiropráctico en el Southern California University of Health Sciences.

El doctor Goodman padeció dolor crónico en la espalda debido a una sustancial degeneración en las vértebras L4, L5 y S1 así que durante años estuvo tratando su síntoma, el dolor, con medicamentos contra el dolor cada vez más potentes junto con rehabilitación, ajustes quiroprácticos… pero los médicos le recomendaron pasar por quirófano. Finalmente decidió no operarse y buscar una solución alternativa basándose en su adquirido conocimiento de cómo funciona el cuerpo humano. Tras 10 años de muchas pruebas de ensayo-error llegó a una conclusión que él consideró como obvia y fundamental: Nos movemos mal, nos movemos de forma contraria a como nuestro cuerpo está “construido” y “equipado” para moverse.

Foundation Training sienta las bases para cambiar la manera en que nos movemos y corregir los desequilibrios causados en nuestro cuerpo por el modo de vida moderno. Son una serie de posturas isométricas, posiciones y movimientos correctivos que activan la cadena muscular posterior, ancla las caderas, descomprime la médula y nos enseña a soportar el peso de nuestro cuerpo en los músculos y no en las articulaciones, como tendemos a hacer ahora.

La compresión es la raíz del dolor, nuestro cuerpo trabaja siempre soportando la gravedad.

Un cuerpo sano utiliza músculos largos, articulaciones alineadas y patrones de respiración sanas para mantener la fuerza y la integridad estructural a lo largo de la vida.

El modo de vida moderno nos facilita nuestras actividades diarias por lo que se tiende a estar más tiempo sentado que en movimiento.

El resultado de esta vida sedentaria y el paso del tiempo derivan en un cuerpo que se adapta a trabajar contra la fuerza de la gravedad de manera más ineficiente. Según nuestro cuerpo reaprende cómo moverse apropiadamente, se vuelve más fuerte y el dolor decrece.

Para practicar Foundation Training no es necesario ningún tipo de equipamiento ni acudir al gimnasio.

Actualmente existe un libro que no se ha traducido todavía al castellano “True to form” escrito por el Dr Goodman en el que se explica el fundamento y las posiciones del Foundation Training. También se pueden encontrar vídeos gratuitos en Internet que nos pueden ayudar.

Tabira Aguirre

Urtaro aldaketen eragina. Los cambios de estación nos afectan y mucho

Geroz eta gehiago gara udaratik negurako aldaketak eragiten gaituzten pertsonak. Aldaketa hau fisikoki eta emozionalki nabaritzen dugu. Egunak ilunagoak dira, eguzki ordu gutxiago daude eta gure gorputzak nabaritu egiten du.

Zein dira gehien eragiten dizkiguten urtaroak?

Udaratik udazkenerako aldaketa eta negutik udaberrikoa dira gehien eragiten dizkigutenak. Garai hauetan suminduago egoten gara. Ahal degun hoberen eramateko gomendagarria da etxetik ateratzea eguraldi kaxkarra egon arren, dieta orekatu bat egitea, (nohizean behin kutixiren bat ere jan dezakegu), erlazio sozialak mantentzea, ondo deskantsatzea eta ariketa fisikoa egitea.

Nik, geroz eta okerrago daramazkit aldaketa hauek, batez ere udazkeneko aldaketa. Nekatuago sentitzen naiz, indarrik gabe, min gehiago izaten dut…

Hala ere, alferkeria alde batera uzten dut, berokia jantzi eta kalera ateratzen naiz indarrez beteta.

Cada vez somos más quienes el cambio de verano-otoño-invierno nos influye tanto a nivel físico como emocional. Nos sentimos con menos energía, con una sensación de apatía, dormimos más horas sintiéndonos con pocas ganas de hacer nada y pareciese como si todo nos costase mucho más. Es como si perdiésemos interés por realizar actividades que en otras épocas del año nos resultan muy atractivas. De sobra es sabido de los beneficios del sol y del buen tiempo que generan en nuestro organismo. Los cambios de temperatura nos influyen y es normal que si hace mal tiempo aparezcan problemas de concentración y nuestro estado de ánimo no sea el mismo. Al parecer nuestro cerebro según en la estación del año en la que estemos utiliza unos recursos u otros, ya que está programado para responder a la estacionalidad a pesar de que intentemos engañarlo. A finales de octubre principios de noviembre el frio empieza a aparecer, oscurece antes, todo nos parece más gris y tenemos que adaptar nuestro cuerpo y mente causándonos con ello una serie de desajustes que si o si luego notaremos.

a.jpg

¿Cuales son los cambios de estación que más nos afectan?

Los que van de verano a otoño y los de invierno a primavera. Levantarnos por las mañanas en estas épocas cuesta el doble y nos sentimos más irritados. Es lo que se llama depresión otoñal y astenia primaveral, o trastorno depresivo estacional. Para llevarlo mejor o intentar evitarlo en cierto grado y poder con este estado que nos lo hace pasar tan mal, es importante:

Salir de casa: A pesar del frio, de la pereza, de las pocas ganas, de ciertas molestias o del mal tiempo, y siempre y cuando no haya contraindicación médica hay que salir. Quedarnos en casa no hará mas que empeorar nuestro estado de ánimo y de salud.

Hacer una dieta equilibrada: Permitiéndonos algún que otro capricho de vez en cuando. Es habitual que nos de por comer más y nos alimentemos mal. Pareciese que el cuerpo nos pidiese que comamos como para guardar reservas y todo nos viene bien llevarnos a la boca. Error, lo único que conseguiremos ganar serán unos kilos de más.

Relaciónate socialmente: Aunque no te apetezca mucho. Distraerte, estar en compañía, pasar buenos ratos hace que sea menos costoso salir y nos sea más fácil dejar a un lado la pereza.

Duerme bien: Y diréis ya… el que pueda. Lo importante es evitar las siestas, cenar ligero y movernos por el día para que de alguna manera nos cansemos y no sea una tortura la hora de ir a la cama. Soy sufridora de las noches eternas y siento como el reloj va en mi contra viendo como las horas no pasan y la noche avanza. Por eso evito echarme siestas porque si lo hago, estoy perdida.

Haz ejercicio: Camina, pasea que eso también es ejercicio. Te destensará los músculos y te despejará la mente haciendo que veas las cosas con otro color.

 Me he dado cuenta de que cada año noto esos cambios estacionales. En mi caso el que peor llevo es el otoñal. Me faltan fuerzas, estoy más cansada, el cuerpo me duele más y mis enfermedades es como si despertasen. Os confieso que soy crónica empedernida en lo que al cambio se refiere y si pudiese convertirme en oso e hibernar 3 meses, creedme, con ganas lo haría. Ese frío puñetero que lo notas de esa manera, que gracias a la humedad es casi imposible sacarte del cuerpo y hace que digas “aaaaiiinnnssss que pocas ganas tengo de moverme….de hacer….de pensar…..” al final no me impide que un día diga “hasta aquí hemos llegado”. Tengo el contrapunto contradictorio de que ni el frío ni la lluvia no me desaniman a salir. Eso si, mis músculos y huesos haga lo que haga me dicen a gritos en forma de dolor que están que no pueden mas.

 Y a pesar de la pereza y de todo lo demás me abrigo bien, me pongo unas buenas botas, salgo a la calle mirando al cielo lluvioso, sintiendo el frio en mi cara y me digo “allá voy a comerme el mundo porque si no aquí no hay quien viva”.

 Nagore Taboada.

 

Azala, tximeletarena bezalakoa denean. Cuando la piel es de mariposa

Urriaren 25ean Epidermiolisis Bullosa edo tximeletaren azalaren Nazioarteko Eguna ospatu zen. Espainian 500 pertsonak dute gaixotasun hau, eta urtean 5-10 haur jaiotzen dira gaixotasun honekin.

Zer da Epidermiolisis Bullosa edo tximeletaren azala?

Epidermolisis Bullosa gaixotasun arraroen barruan dago. Gaitz hau dutenek oso azal ahula dute eta horregatik gaixotasun honi Tximeleta Azala ere deitzen zaio. Gorputzaren kanpoaldean edo barrukaldean babak ateratzen zaizkie gaixo hauei.

Gorputzeko edozein organori egiten dio eraso, urdailari, esofagoari, hesteei, begieie, ahoari…. 

Ba al du tratamendurik?

Gaixotasun kronikoa eta sendaezina da. Prebentzioa eta konplikazioak saihestea da garrantzitsuena.

Zer da Debra – tximeleta azala?

Gaixotasun hau pairatzen duten pertsonen eta beraien familiak babesten dituen elkarte bat da. Aurten ekimen polit bat izan dute eta gaixotasunari buruzko trailer txiki bat egin dute.

Gaixotasun honek sendaketez gain, zainketa berezi asko eskatzen ditu. Erizainekin batera, Fisioterapeuten lana ere oso garrantzitsua da pertsona hauen bizi kalitatea hobetzeko.

El pasado día 25 de octubre se ha celebrado en todo el mundo y bajo el lema ” Tu ayuda nos da alas” el Día Internacional de la Epidermiólisis Bullosa (EB), también llamada Piel de Mariposa. Esta jornada sirve para dar visibilidad a una Enfermedad Rara que afecta en nuestro país según datos del año 2016 a cerca de 500 personas. Se estima además que en España nacen cada año entre 5 y 10 bebés con esta enfermedad.

a.jpg

¿QUÉ ES LA DB O PIEL DE MARIPOSA?

Esta enfermedad agrupa en sí misma a un conjunto de patologías con una genética diversa de enfermedades raras de la piel, pero con una característica común en todas ellas: la aparición de ampollas tanto internas como externas que surgen bien de forma súbita o tras un mínimo roce o trauma. En los casos más severos de la enfermedad el acto derivado del simple juego, un abrazo, una prenda de ropa, son suficientes para que una lesión haga su aparición. Suele manifestarse al nacimiento o en los primeros meses de vida.

En la actualidad existen hasta veinte subtipos de Epidermiólisis, aunque en realidad podríamos hablar de tres principales: Simple, Juntural y Distrófica.

No podemos obviar que esta Enfermedad Rara lleva asociadas diversas complicaciones de índole: gastrointestinal, cardiovascular, renal, oftalmológicas, urológicas, psicológicas… que no hacen sino amplificar la gravedad de la enfermedad, así como el elevado coste físico y personal para tener una mínima calidad de vida.

¿EXISTE UN TRATAMIENTO PARA LA PIEL DE MARIPOSA?

Hablamos de una enfermedad para la que no existe cura. Tan solo las medidas que pasan por la intervención precoz, así como la prevención de las posibles complicaciones y la mejoría y cuidados adecuados para las lesiones existentes.

¿QUÉ ES DEBRA – PIEL DE MARIPOSA?

Se trata de una Asociación española que acoge tanto a los afectados por esta enfermedad como a sus familias, y que este año ha querido lanzar una maravillosa iniciativa en forma de tráiler bajo el título ” El caso de los intocables”, que ha contado con la colaboración de familias afectadas, así como de varios actores españoles, y que podemos ver en las redes sociales donde ha sido difundido.

No podemos obviar que se trata de una enfermedad que requiere muchísimos cuidados diarios, ya que la extrema fragilidad de la piel y las mucosas es continua. La presencia de la figura del fisioterapeuta es una constante en el caso de los niños para evitar las complicaciones musculares y de movilidad asociadas a esta enfermedad, sobre todo cuando se ve afectada la funcionalidad de los pies y manos. Eso sin contar la importancia de realizar curas diarias cuando las lesiones son severas, y la convivencia de estos pacientes con el dolor…. Enfermeras y fisioterapeutas son por tanto figuras fundamentales a la hora de proporcionar cuidados que mejoren la calidad de vida de los afectados, muchos de ellos niños.

Sirva esto como pequeño reconocimiento para un colectivo que como tantos otros que conforman la familia de las Enfermedades Raras, buscan su visibilidad y lugar en un sistema sanitario que muchas veces no cuenta con ellos como debiera ser.

Izaskun Antúnez

Monitora de Paciente activo

A %d blogueros les gusta esto: